เกิดจากอะไรครับ น้ำให้สม่ำเสมอ ยาเพลี้ยก็ฉีด

เกิดจากอะไรครับ
น้ำให้สม่ำเสมอ ยาเพลี้ยก็ฉีด

3 Likes

เพลี้ยจักจั่นฝอย ที่พ่นไม่ได้ผลเพราะยาเก่าเพลี้ยปรับตัวดื้อยาหมดแล้ว ยิ่งพ่นยิ่งระบาดเพิ่ม หายากลุ่มใหม่มาพ่น กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน กลุ่ม 29ฟลอนิคามิด กลุ่ม 15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน กลุ่ม 16 บูโพรเฟซีน สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3 อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน

1 Like