อยู่ศรีสะเกษควรปลูกข่าแดง หรือข่าเหลืองดีอะไรปลูกง่านดูแลง่ายกว่ากันราคาดีกว่ากัน

อยู่ศรีสะเกษควรปลูกข่าแดง หรือข่าเหลืองดีอะไรปลูกง่านดูแลง่ายกว่ากันราคาดีกว่ากัน

6 Likes

ถ้าเอาตามความนิยมของผู้บริโภคในภูมิภาค ผมคิดว่าข่าเหลืองดีกว่าคับ

ข่าเหลืองอีกเสียงคับ

คนภาคใต้กับอีสานนิยมใช้ข่าเหลืองมาทำอาหารมากกว่าข่าแดง ผมว่าน่าจะราคาาดีกว่า ข่าผลุกง่ายคับไม่ต้องดูแลมาก

ทั้งข่าเหลืองและข่าแดงเป็นพืชราคาดีในขณะนี้ ข่าแดงสามารถส่งโรงงานได้ ราคาตลาดผู้บริโภค 30-40 บาท/กิโลกรัม ขึ้นกับความนิยมในพื้นที่นั้น ปลูกแล้วก็ต้องมีตลาดรองรับนะครับ
ส่วนการปลูกเป็นการค้า
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถดะผาน 3 ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปูนมาร์ล 100-200 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดินปุ๋ยคอกเก่าขี้ไก่แกลบ1-2ตัน/ไร่
4.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผาน7พรวน
6ระยะระหว่างต้น และแถว 80X80 เซนติเมตร อาจจะยกเป็นร่องหรือไม่ก็ได้
7.ใช้พันธ์ุหน่อเหลือง หรือหน่อแดง ขึ้นกับตลาดรับซื้อ หลังปลูกคุมฟางข้าวกันวัชพืชและรักษาความชื้น
8.ปุ๋ยครั้งที่ 1 หลังกล้าอายุ20-25วันเริ่มให้ปุ๋ย46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่หรือ 21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่โรยข้างแถวแล้วกลบ
10 ปุ๋ยครั้งที่2 หลังครั้งแรก1เดือนต้องใส่ ควรเป็น 15-15-15อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
11. ครั้งที่ 3 หลังครั้งที่2 ประมาณ 2 เดือนใส่ปุ๋ยให้เหง้าใหญ่ 13-13-21 อัตรา50 กิโลกรัม/ไร่
12.ให้น้ำสม่ำเสมอ และให้ทันทีหลังใส่ปุ๋ย ขาดน้ำต้นจะแกร็น
13.ศัตรูพืชมีค่อนข้างน้อย

1 Like

น่าจะดูแลเหมือนๆกันนะ แต่ส่วนใหญ่เห็นข่าเหลืองเยอะ

ศรีสะเกษ มีผู้รับซื้อมั้ยครับ