การกำจัดวัชพืชในสวนควรทำอย่างไร

การกำจัดวัชพืชในสวนควรทำอย่างไร

2 Likes

ใช้ได้ทั้งการ ตัด หรือ สารกำจัดวัชพืช เช่น กลูโฟซิเนท แอมโมเนียม

1 Like

ใช้การตัดดีกว่าการใช้สารเคมี ในบางพืชต้องการที่ต้องการทำความสะอาดแปลง กำจัดแมลงที่อยู่ข้ามฤดูจำเป็นต้องพ่นยาฆ่าหญ้าเสียก่อน เข่นในสวนผลไม้ ได้แก่มะม่วง ต้องการกำจัด เพลี้ยแป้ง ด้วงเจาะเมล็ดมะม่วง


2 Likes