ผมทำสวนยางพารา..ปัญหาต้นยางตายนึ้งกรีดน้ำยางไม่ออก..เราควรแก้ไขอย่างไรครับ

ผมทำสวนยางพารา…ปัญหาต้นยางตายนึ้งกรีดน้ำยางไม่ออก…เราควรแก้ไขอย่างไรครับ…

3 Likes

เคยเห็นคำตอบของอ.อรพรรณ โฟสไว้ตามนี้เลยค่ะ

การแก้ปัญหา หน้ายางตายนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ยางตายนึ่งแบบชั่วคราว หรือ ยางตายนึ่งแบบถาวร สถาบันยาง กรมวิชาการเกษตร ได้แนะนำไว้ ดังนี้
๑.เอาใจใส่บำรุงรักษาสวนยางให้สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มปลูก
๒.ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามจำนวนและระยะเวลาที่ทางวิชาการแนะนำ
๓. ใช้ระบบกรีดยางให้ถูกต้องและเหมาะสมกับพันธุ์ยาง
๔. อย่ากรีดยางเมื่อยางยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด
๕.หยุดกรีดยางในขณะยางผลัดใบ

1 Like

เคยใช้น้ำหมักปลาหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมั้ย หน้ายางนุ่มน้ำหนักดีค่ะ

1 Like

ดีมากเลย มีคำถามที่ซำ้ๆ กันหรือคล้ายกันเพียงแต่การเรียงคำในการถามต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกัน ก็ถามมาบ่อยๆครั้ง ต้องขอบคุณ คุณรัชนี แก้วสีดวง ที่ช่วยตอบ