ผมปลูกอินทผาลัมเพาะเมล็ดบาฮีสีเหลือง ผลผลิตออกมาหวาน ติดฝาด ผมจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้ฝาดครับขอคำชี้แนะด้วยครับขอบคุณครับ

ผมปลูกอินทผาลัมเพาะเมล็ดบาฮีสีเหลือง ผลผลิตออกมาหวาน ติดฝาด ผมจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้ฝาดครับขอคำชี้แนะด้วยครับขอบคุณครับ

5 Likes

มันเป็นปัญหา ของ อินทผลัมพันธ์ุรับประทานดิบ นะครับ ผมเคยศึกษา ในอาหรับ พันธ์ุรับประทานดิบ เคยลองทานแล้วก็หวานติดฝาดเล็กน้อย สำหรับผลไม่แก่จัด แต่ถ้าแก่จัด ก็จะหวานกรอบ
สำหรับพันธ์ุบาร์ฮี ก็เหมือนกัน การแก้ความฝาดโดยเอาผลเข้าไปแช่ในตู้เย็น ช่องแข็ง 2 ชั่วโมงก็จะช่วยลดความฝาดลงได้
ส่วนทางด้านจัดการธาตุอาหารยังไม่มีการวิจัย
คงจะต้องหาพันธ์ุใหม่ๆมาทดแทน