ขอวิธีทำให้มะพร้าวหอมน้ำหวาน

ขอวิธีทำให้มะพร้าวหอมน้ำหวาน

3 Likes

มะพร้าวที่บ้านออกลูกมามีแต่ลูกหลอดคือไม่มีน้ำไม่มีเนื้อทั้งทลายจะทำอย่างไรดีถามผู้รู้

ขบวนการทำให้มะพร้าวน้ำหอมหวาน นั้น มีดังนี้
1.ปุ๋ย อินทรีย์ เช่น ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า ขี้ช้าง โดยขี้ค้างคาว ในสารอาหาร N-P-Kสูง รองลงมาคือ ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้แพะ ขี้ม้า ขี้ช้าง ตามลำดับ
2.ปุ๋ย เคมี 16-16-16 ช่วงบำรุต้น ช่วงติดผล ทางดิน ใช้ 13-13-21 ส่วนทางใบฉีดพ่น 0-0-60 ทุก 15 วัน กรณีต้นเตี้ย อย่าลืมอาหารเสริมธาตุรอง ด้วยทุครั้ง
3.ถ้าปลูกแบบยกร่อง หรือบนคันโอบ หมั่นลอกเลนให้ต้นมะพร้าวทุกปี
4 ตรวจวิเคราะห์ดินและปรับสภาพดิน1-2 ปีครั้งช่วยมะพร้าวสามารถนำปุ๋ยไดก้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 Like