เมตาแลกซิล พ่นราน้ำฝนในลำใยไหวมั้ยครับหรือต้องใช้คู่กับอะไร

เมตาแลกซิล พ่นราน้ำฝนในลำใยไหวมั้ยครับหรือต้องใช้คู่กับอะไร

27 Likes

ยังไม่เคยลองเมตาแลกซิล

1 Like

รอครับอันนี้

ไม่แน่ใจว่าต้องผสมไหมนะ ถ้าเป็นเดี่ยวๆ

เมตาแลกซิลมีทั้งลักษณะเดี่ยวและผสมครับ ต้องดูครับว่าตัวที่มีเป็นแบบเดี่ยวหรือผสม ถ้าเป็นเดี่ยวควรจะต้องผสมสาร เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป หรือ คลอโรทาโลนิล พวกนี้ ไปด้วย เพราจะช่วยลดโอกาสการดื้อของเชื้อต่อสารและทำให้กำจัดราได้ดีกว่า

5 Likes

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณครับ

ถ้าซื้อแบบผสมมา ต้องผสมพวก แมนโคเซ็ปอะไรพวกนี้อีกไหมครับ หรือที่เขาผสมมามันพอแล้ว

ไม่ต้องแล้วครับ

จริงๆผมว่าพวกสารนี่มันต้องใช้คู่กันหรือใช้สลับกัน ไม่งั้นคือพวกนี้มันจะชิน ต่อไปพ่นเท่าไหน่ก็ไม่ตายเอาหนะสิ

1 Like

เห็นด้วยค่ะ

เมตาแลกซิลยังมีขายใช่ไหม

1 Like

ยังมีอยู่นะพี่ ไม่ใช่ คลอไพสักหน่อย

1 Like

ราน้ำฝนเป็นราที่เกิดมาจากเชื้อไฟทอปธอรา การป้องกันกำจัด นั้นควรจัดการสภาพแปลงปลูกก่อนโดย
1.ตัดวัชพืช และทำความสะอาดแปลงปลูกโปร่ง ไม่อับชื้น
2.ตัดแต่งและทรงพุ่มให้โปร่ง ให้แสงส่องลงมาภายในทรงพุ่มได้บ้าง
3.การใช้สารเคมี เมทาแลคซิลเดี่่ียวๆ25%WPอัตรา 50-60 กรัม /น้ำ 20 ลิตรหรือ เมทาแลคซิล 25%WPอัตรา 500 กรัม ผสมแมนโคเซป 80%WP อัตรา 300 กรัมผสม ฟอสเอทธิลอะลูมินั่ม 80% WP อัตรา 500-1000 กรัม ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5 วัน ประมาณ 2 ครั้ง (ไม่ควรใช้สารเคมีซ้ำชนิดนาน เพราะอาจทำให้เชื้อโรคดื้อยา)