ธาตุรองในทุเรียน

ธาตุรองในทุเรียน

ธาตุอาหารพืช หมายถึง ธาตุที่พืชต้องการเพื่อการดำรงชีพ ธาตุเหล่านี้มีบทบาทในกระบวนการ เมตาบอลิซึม ซึ่งก็คือการเจริญเติบโตนั่นเอง ไม่มีธาตุใดธาตุหนึ่งทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ หากขาดธาตุใดธาตุหนึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตชะงักไป ทำให้มีอาการผิดปกติ และอาจฟื้นตัวได้เมื่อได้รับปุ๋ยซึ่งที่มีธาตุที่ขาดจนเพียงพอ (กรมวิชาการเกษตร)

นอกเหนือจากธาตุอาหารพืชที่อยู่ในอากาศเช่น ก๊าซคาร์บอน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซออกซิเจน และน้ำ พืชยังต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตจากดินอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กลุ่มธาตุ คือ ธาตุหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริม

ธาตุอาหารรองในทุเรียน

ธาตุรองในทุเรียน เป็นธาตุที่ทุเรียนต้องการในปริมาณมากเช่นเดียวกับธาตุหลัก ในอดีตไม่พบการขาดธาตุอาหารรองในทุเรียนมากนัก แต่ในปัจจุบันมีปัญหาทุเรียนขาดธาตุรองมากขึ้น เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยต่างๆ มากขึ้นทำให้ดินมีสภาพเป็นกรด ธาตุรองในทุเรียนประกอบไปด้วย 3 ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน

ธาตุรองในทุเรียน : แคลเซียม

  • ธาตุแคลเซียมเป็นองค์ประกอบในสารที่เชื่อมผนังเซลล์ให้ ติดกัน ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกศร การงอกของเมล็ด และช่วยให้เอนไซม์บาง ชนิดทำงานได้ดี
  • โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มีความสัมพันธ์ต่อกันและค่อนข้างซับซ้อน ถ้ามีธาตุใดธาตุหนึ่งในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ก็จะส่งผลกระทบต่อธาตุอื่นๆ ได้

อาการต้นทุเรียนขาดธาตุแคลเซียม

ต้นทุเรียนที่ขาดธาตุแคลเซียมจะมีอาการใบทุเรียนที่เจริญใหม่หงิกงอ ตายอดไม่เจริญ อาจมีจุดดำที่เส้นใบ รากมีลักษณะสั้น ผลทุเรียนมีรอยแตกและคุณภาพไม่ดี

ธาตุรองในทุเรียน : แมกนีเซียม

  • ธาตุแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ช่วย สังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และ น้ำตาล

อาการทุเรียนขาดธาตุแมกนีเซียม

ต้นทุเรียนที่ขาดธาตุแมกนีเซียมจะมีอาการแผ่นใบเหลืองแต่เส้นใบเขียว เนื้อเยื่อใบตายเป็นหย่อมๆ มีอาการจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วใบแก่ โดยจะเกิดที่ใบแก่ก่อน และทำให้ใบร่วงหล่นเร็ว

ธาตุรองในทุเรียน : กำมะถัน

  • เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนและกรดอะมิโน ช่วยลดความเป็นพิษของสารพิษบางชนิด กำมะถันมักกระจายอยู่ทั่วต้นพืช ช่วยเพิ่ม กลิ่นและรสชาติของพืชให้ดีขึ้น
  • กำมะถันมีความจำเป็นต่อการสร้างโปรตีนของพืช เป็นองค์ประกอบของวิตามินบางตัว เช่น วิตามินบี1 มีส่วนทางอ้อมต่อการสร้างส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช เพราะกำมะถันจะเป็นองค์ประกอบของโปรตีนพืชซึ่งจะช่วยให้เกิดการหายใจและการปรุงอาหาร
  • ข้อควรระวังในการใส่ปุ๋ยกำมะถันลงดิน คือ หากใส่เกินความจำเป็น จะทำให้ดินเป็นกรดมากเกินไปได้ เนื่องจากธาตุกำมะถันมีฤทธิ์ทำให้เกิดกรด

อาการทุเรียนขาดธาตุกำมะถัน

ต้นทุเรียนที่ขาดธาตุกำมะถันจะมีอาการแผ่นใบมีสีเหลืองแต่เส้นใบยังเขียว มักเกิดอาการที่ใบอ่อนก่อน ทำให้ยอดใบชะงักการเจริญเติบโต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร https://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=2975

59 Likes

ขอเรียนถามเป็นข้อๆ ข้อ1.การขาดธาตุรองทั้ง3จะแก้ไขโดยซื้อปุ๋ยอย่างเดียวหรือหรือว่าสามารถหาธาตุรองได้จากแหล่งธรรมชาติอื่นๆที่จะมาใช้ทดแทนการสั่งซื้อสารเคมีภัณฑ์ประเภทปุ๋ยได้หรือไม่ทั้งนี้นอกจากปุ๋ยหมักชีวภาพครับช่วยกรุณาตอบด้วยครับกรมวิชาการ ข้อ2.พืชทุกชนิดที่ยืนต้นจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาพดินที่มีค่า เป็นกรด/เบส/ด่าง และดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินด่าง พืช(ดุเรียน)เจริญได้ดีที่สุด ในดินประเภทใหน และชอบอากาศประเภทใหนครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าในคำตอบครับ แอดมิน เกษตร โก

7 Likes

การแก้ไข ดินเป็นกรดควรทำอย่างไรครับ การแก้ไข ดินเปรี้ยว ดินมีด่างมากๆ และดินเค็ม ควรแก้ไขด้วยอะไร และใช้แก้ไขได้อย่างไร?ขอวิธีทำด้วยครับ

ควรน่าจะมีรูปประกอบอาการทุเรียนขาดธาตุอาหารเช่นใบเหลือง

6 Likes

แคลเซียมกับแมกนิเซียมฉีดพร้อมกันได้หรือเปล่าครับ

1 Like

พืชต้องการธาตุหลัก(1) รอง(2) เสริม(3) ในสัดส่วนตามความต้องการของแต่ละพืช

ในส่วนของธาตุรอง สามารถหามาเพิ่มเติม นอกจากปุ๋ยเคมีได้ (เนื่องจากในปุ๋ยเคมี มีปริมาณน้อย)

แนะนำยิบซัมครับ (ซึ่งจะมีแคลเซียม และกำมะถัน ที่พืชชอบ)

และยิบซัมยังช่วยแก้ไขดินเค็มที่เกิดจาก Na ได้ครับ

1 Like

ตรวจค่าของดินไม่ว่าจะส่งตรวจกับกรมพัฒนาที่ดินหรือจะซื้อเครื่องมาทดสอบเบื้องต้น ดินกรดมักใช้ปูนขาวหรือโดโลไมต์ อัตราการใช้ขึ้นกับค่าที่วัดได้ครับ

หาในเน้ตคับ

อาการเป็นแบบนี้ใช่ไหมค่ะ

Ca, Mg ได้มาจาก ปูนโดโลไมท์ ซึ่งมีเหมือง อยู่สระบุรี ลพบุรี และช่วยลดกรด หรือดินเปรี้ยว ในดิน หรือใช้ปุ๋ย เคมี
ส่วนกำมะถัน ได้จากปุ๋ยเคมี
หรือกำมะถันผง

1 Like

ดินกรด ใช้ ปูนขาว หรือปูนโดโลไมท์ และปุ๋ยอินทรีย์ และไถพรวนไปกับดิน
ดินด่าง หายากมาก และแก้ยากเพราะส่วนใหญ่มีแหล่งหินปูนใต้ดิน หรือใกล้เขตหินปูน ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ช่วยปรับและไถพรวน
ดินเค็ม แก้ยาก ถึงแก้ไม่ได้ครับ เพราะเกลืออยู่ใต้ดิน
เมื่อน้ำแห้ง NaCl เกลือจะซึมขึ้นมา ต้องหาพืชที่ทุนเค็มมาปลูก

ผมก็ฉีดพร้อมกันครับ
แต่ผมใช้แบบ EDTA คีเลท
ถ้าไม่มี คีเลท พืชใช้ได้อยากถึงใช้ไม่ได้ครับ

2 Likes

Ca, Mg, S
ได้จาก โดโลไมท์ และยินซั่ม
ใส่ทางดินใช้เวลา หลายปี กว่าพืชจะใช้ได้ และดินที่ใส่ ต้องมีจุลินทรีย์ จากปุ๋ยอินทรีย์ หรืออินทรีย์วัตถุ ด้วย ธาตุรอง ทั้งสามตัวจึงจะละลายออกมา
แตในขณะต้นไม้ขาดธาตุรอง แบบวิกฤต คงรอไม่ได้
ต้องใช้ธาตุรวม ฉีดพ่นใบไปก่อนครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับ

เกิดจากขาดธาตุรองหรือเปล่าครับ

กำมะถันชื่อเรียกตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าอะไรครับถ้าจะหาซื้อบอกร้านค้าในชื่อนี้เลยไหมครับ

3 Likes

ขอบคุณครับที่ให้ความรู้กับคนชาวสวนชนบท