ธาตุหลักในทุเรียน

ธาตุหลักในทุเรียน

ธาตุอาหารพืช หมายถึง ธาตุที่พืชต้องการเพื่อการดำรงชีพ ธาตุเหล่านี้มีบทบาทในกระบวนการ เมตาบอลิซึม ซึ่งก็คือการเจริญเติบโตนั่นเอง ไม่มีธาตุใดธาตุหนึ่งทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ หากขาดธาตุใดธาตุหนึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตชะงักไป ทำให้มีอาการผิดปกติ และอาจฟื้นตัวได้เมื่อได้รับปุ๋ยซึ่งที่มีธาตุที่ขาดจนเพียงพอ (กรมวิชาการเกษตร)

นอกเหนือจากธาตุอาหารพืชที่อยู่ในอากาศเช่น ก๊าซคาร์บอน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซออกซิเจน และน้ำ พืชยังต้องการธาตอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตจากดินอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กลุ่มธาตุ คือ ธาตุหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริม

ธาตุอาหารหลักในทุเรียน

ธาตุหลักในทุเรียน เป็นธาตุที่ทุเรียนต้องการในปริมาณมากและมักขาดแคลนในดินทั่วไปจึงต้องใส่ลงไปในรูปของปุ๋ย ประกอบไปด้วย 3 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

ธาตุหลักในทุเรียน : ไนโตรเจน

 • ธาตุไนโตรเจนมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล การเจริญเติบโตของผล และคุณภาพผล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างเซลล์ คลอโรฟิลล์
 • ไนโตรเจนเป็นธาตุที่เปลี่ยนรูปและสูญเสียไปจากดินได้ง่าย ดินส่วนใหญ่จึงมีไนโตรเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช
 • การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไปจะเกิดผลเสีย เช่น ถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปพืชจะเจริญเติบโตทางใบและกิ่งก้านมากเกินไปทำให้ดอกออกช้า ในบางพืชทำให้เนื้อผลนิ่ม ช้ำง่าย ผลทุเรียนมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เปลือกหนาหรือผลแก่ช้า

อาการต้นทุเรียนขาดธาตุไนโตรเจน

ต้นทุเรียนที่ขาดธาตุไนโตรเจนจะมีอาการ ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งใบ (chlorosis) โดยเริ่มจากปลายใบ จะเกิดที่ใบแก่ก่อน และหากขาดธาตุไนโตรเจนรุนแรงจะเกิดทั้งต้น ส่งผลให้กิ่งก้านเล็กลีบรวมถึงลำต้นแคระแกร็น เมื่อต้นทุเรียนขาดธาตุไนโตรเจน ไนโตรเจนก็จะเคลื่อนย้ายจากใบล่างๆขึ้นไปยังส่วนยอด อาการใบเหลืองเพราะขาดธาตุไนโตรเจนจึงแสดงให้ เห็นในใบล่างๆ

ธาตุหลักในทุเรียน : ฟอสฟอรัส

 • ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนและสารอินทรีย์ ที่สำคัญในพืชเป็นองค์ประกอบของสารที่ทำ หน้าที่ถ่ายทอดพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจ
 • ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากในพืช แต่พืชต้องการฟอสฟอรัสในปริมาณไม่มาก เหมือนกับไนโตรเจนและโพแทสเซียม
 • ธาตุฟอสฟอรัสสูญหายไปจากดินค่อนข้างยาก เมื่อมีการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ทำให้ธาตุฟอสฟอรัสมีการสะสมในดิน จากผลการศึกษาของ สุมิตรา (2545) พบว่าในดินมีการสะสมฟอสฟอรัสสูงเกินความต้องการของพืช พืชจะแสดงอาการขาดสังกะสี เหล็ก และแมงกานีส ผลการศึกษาที่จันทบุรีพบว่าต้นทุเรียนที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสตลอดทั้งปี ในดินมีการสะสมฟอสฟอรัสสูงและสามารถออกดอกและติดผลได้เท่ากับต้นที่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสตลอด การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสลดลงจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะปุ๋ยฟอสฟอรัสมีราคาแพง การจัดการธาตุฟอสฟอรัสที่เหมาะสมจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเพราะมีผลให้พืชได้รับ จุลธาตุอย่างเพียงพอ
 • การประเมินสถานะของธาตุฟอสฟอรัสในทุเรียนที่เหมาะสมที่สุดจึงควรมีการวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบว่ามีธาตุฟอสฟอรัสในดินในปริมาณที่เพียงพอแล้วหรือไม่ และจำเป็นต้องวิเคราะห์ใบควบคู่กันไปด้วย

อาการต้นทุเรียนขาดธาตุฟอสฟอรัส

ต้นทุเรียนที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสจะมีอาการ ใบล่างเริ่มมีสีม่วงตามแผ่นใบ ต่อมาใบจะเป็นสีน้ำตาลและร่วงหล่น ลำต้นมีลักษระแคระแกร็น ไม่ผลิดอกออกผลเท่าที่ควร

ธาตุหลักในทุเรียน : โพแทสเซียม

 • โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นมากสำหรับไม้ผล เพราะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของน้ำตาลจากใบ ไปยังผล ช่วยทำให้ผลเจริญเติบโตเร็ว พืช แข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคบางชนิด
 • พืชที่ขาดธาตุโพแทสเซียมจะมีความแข็งแรงสมบูรณ์ลดลง ทำให้ผลขนาดเล็ก สีผิวไม่สวย และรสชาติไม่ดี
 • ดินที่เป็นกรดจัด มีเนื้อหยาบ และมีฝนตกชุก จะมีการชะล้างหรือสูญเสียของโพแทสเซียมสูง
 • ถ้ามีธาตุโพแทสเซียมในดินหรือในใบพืชมากเกินไปจะมีผลเสีย โดยจะทำให้พืชดูดธาตุแมกนีเซียมและแคลเซียมได้น้อยลง ซึ่งในทุเรียนมักจะมีปัญหานี้มาก หากมีการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในปริมาณมากจึงควรใส่ปุ๋ยที่มีแมกนีเซียมและแคลเซียมร่วมด้วย

อาการต้นทุเรียนขาดธาตุโพแทสเซียม

ต้นทุเรียนที่ขาดธาตุโพแทสเซียมจะมีอาการเกิดที่ใบแก่ก่อน โดยจะมีสีเหลืองซีด เริ่มจากขอบใบและปลายใบ ขอบใบไหม้ พืชบางชนิดจะพบจุดสีน้ำตาลไหม้กระจายทั่วใบหรือพบจุดสีแดงหรือเหลืองระหว่างเส้นใบในใบอ่อน ถ้ามีอาการรุนแรงใบจะแห้งเหี่ยวและร่วงก่อนเวลา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร https://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=2975

114 Likes

ขอบคุณสำหรับความรู้
ดีฯมีประโยชน์ครับ

3 Likes

ขอบคุณมาก. ในความรู้ดีๆที่มีให้ครับ

3 Likes

ขอบคุณ มีความรู้มากมายในเนื้อหา

2 Likes

ได้ความรู้ดีมากชอบคุณครับ

1 Like

ขอบคุณคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ

1 Like

ขอบคุณค่ะ

1 Like

ขอบคุณสำหรับความรู้

1 Like

ได้ความรู้และคลำได้ถูกทางขึ้นครับ

1 Like

ขอบคุณครับ

2 Likes

ขอบคุณมากๆค่ะเกร็ดความรู้ที่ดี

1 Like

ขอบคุณ ที่ให้ความรู้และเข้าใจมากขึ้น ครับ

3 Likes

เยี่ยมมาก ที่ให้ความรู้นี้

2 Likes

ขอความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดินครับ

2 Likes

ขอบคุณครับจะได้นำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นครับ

1 Like

ขอบคุณมากครับที่มอบความรู้ดีๆครับ

1 Like

ขอบคุณครับ

1 Like

ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้เรื่องธาตุอาหารหลักของพืช

1 Like

ขอบคุณค่ะ

2 Likes