ทุเรียนมีอาการเน่าของเชื้อรารักษาอย่างไรดีคะ

ทุเรียนมีอาการเน่าของเชื้อรารักษาอย่างไรดีคะ

1 Like

ที่ส่วนไหนของพืช โคนต้น ราก หรือ ผล หรือ ใบ

ไตรโคเดอร์ม่า

รากรึเปล่า ถ้ารากอาจจะไฟทอปลง