กล้วยเวลาจะออกลูกใบเหลืองตกเป็นตายพายหรือเปล่า

กล้วยเวลาจะออกลูกใบเหลือง​ตกเป็น​ตายพายหรือเปล่า

1 Like

เป็นไปได้ที่จะเป็นโรคตายพราย ที่เกิดจากเชื้อราในดิน

ซึ่งโรคนี้ถ้าเป็นแล้วการแก้ไขแทบทำไม่ได้เลย แต่อาจจะชะลอไว้ได้เล็กน้อยด้วยการโรยปูนขาวรอบโคนต้นแล้วรดน้ำ เพื่อปรับสภาพดินให้ไม่เหมาะต่อการพัฒนาของเชื้อสักระยะ เพื่อรอการเก็บเกี่ยว

ถ้าจะปลูกใหม่ เมื่อย้ายหน่อกล้วยแล้ว โรยรอบโคนด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ที่ผสมและคุลกเคล้าในปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา 1:50-100:4 กก จะช่วยลดการระบาดของโรคได้

หรือในสวนกล้วยที่ปลูกแล้ว ถ้าทำได้จะนำส่วนผสมของเชื้อปฏิปักษ์ ไปโรยรอบโคนก็จะเป็นการดี