ฉันกำลังจะ ปลูกเงาะ ควรทำอย่างไรคะ

ฉันกำลังจะ ปลูกเงาะ ควรทำอย่างไรคะ

ฉันกำลังจะ ปลูกเงาะ ควรทำอย่างไรคะ

การปลูกเงาะ
บริเวณที่ปลูก ต้องมีความชุ่มชื้น เช่นใกล้มาบน้้ำ ลำน้ำ น้ำตก ใกล้แม่น้ำ คือต้องมีหุบความชื้น** ควร ปลูกกล้วยหอมให้ร่มเงาและความชุ่มชื้น ไว้ก่อน2-3เดือนได้ก็ดี ความเป็นกรดด่างของดิน(PH 5.5-6.5)
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
2ไถผาน 3ตากดิน15-30 วัน
3.ไถพรวน ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ +ปุ๋ยคอกเก่า 1.5-2.0 แล้วยกโคกหรือเนินหลังเต่า กว้าง 3 เมตรสูง 40-เซนติเมตร เพื่อการระบายน้ำดีแล้ว
4.การเตรียมดินกำหนดระยะปลูก6X6หรือ8X8 **
5.ปลูกบนโคกหรือบนเนินหลังเต่า** โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าเงาะประมาณ 1 นิ้ว
6.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
7. ทำการรดยารา เนื่องรากกระทบกระเทือน
8.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
ที่ที่ไม่มีความชื้นตามที่บอกไว้เลิกคิดเลยเสี่ยงต่อการตายสูง
9.การดูแล
9.1การใส่ปุ๋ย
1)ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2 )ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17+15-0-0อัตรา 2:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ได้แก่ สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง
10.การบริหารจัดการศัตรูพืช หมั่นดูแลโรคและแมลง
การตัดแต่ง เพื่อให้ได้เงาะต้นเตี้ย โครงสร้างแข็งแรง
11.การดูแลเงาะ เริ่มให้ผลแล้ว
การให้ปุ๋ย
11.1ปุ๋ยคอก 15-20 กิโลกรัม/ต้น ปรับโครงสร้างดิน
11.2ปุ๋ยเคมี
11.2.1ช่วงบำรุงต้น 16-16-16 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
11.2.2 สร้างตาดอก 8-24-24 หรือ 9-24-24 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
11.2.3 ช่วงขยายผล 16-16-16 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
11.2.4 พัฒนาคุณภาพ 13-13-21 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
12.การให้น้ำ งดให้น้ำ ช่วง ก่อนออกดอกและก่อนเก็บผล 20 วัน