ข่วงที่เหมาะกับการแต่งกิ่งมะม่วง

ข่วงที่เหมาะกับการแต่งกิ่งมะม่วง

4 Likes

หลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 1. ครั้งที่ 2 ช่วงปลายฤดูฝนประมาณสิงหาคม - กันยายน
.การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล
ประโยชน์

 1. แสงส่องผ่านได้ทั่วทั้งทรงพุ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
  2 อากาศถ่ายเทได้สะดวก การคายน้ำได้ดีไม่อับชื้น
  3 ลดแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง
  4 ลดปริมาณกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และแก่งแย่งอาหาร
  5 ทำให้โครงสร้างลำต้นแข็งแรง รูปที่
  6 เพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการออกดอกติดผลดีขึ้น2.1.7กระตุ้นให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนพร้อมกันทำให้ออกดอกติดผลพร้อมกันง่ายต่อการจัดการผลิต

หลักการตัดแต่ง
1.ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง โดยตัดชิดโคนกิ่ง
2.กิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออก
3.กิ่งแห้ง
4หรือฉีกหักต้องตัดออก
5.ตัดแต่งกิ่งซ้อนทับกัน รูปที่ ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ รูปที่5
6…ตัดแต่งกิ่งแซม ในทรงพุ่มออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหารรูปที่6
7.หลังจากทำการตัดแต่งกิ่ง ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดรา

ข.ช่วงเวลาที่เหมาะสม
1.การตัดแต่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มควรทำปีละครั้ง
2.ส่วนการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ควรทำปีละ1-2 ครั้งหลังเก็บผลผลิต แล้วทำการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยบำรุงต้นไปเลย
รูปแบบการตัดแต่งกิ่ง

4 Likes

ปลายฝนนี้ก็เริ่มตัดได้แล้วค่ะ

เก็บผลเสร็จก็แต่ง แล้วใส่ 16-16-16 โลครึ่ง ผสมกับ 15-0-0 ครึ่งโลต่อต้นบำรุงตาม ตามด้วยฉีดธาตุอาหารเสริมทางใบ