ผมพ่นยากันหนอนเจาะผลลำใยต้องทิ้งไว้กี่วันครับถึงจะเก็บเอาไปขายได้ ตอนนี้เริ่มมีออเดอร์เข้ามาแล้ว

ผมพ่นยากันหนอนเจาะผลลำใยต้องทิ้งไว้กี่วันครับถึงจะเก็บเอาไปขายได้ ตอนนี้เริ่มมีออเดอร์เข้ามาแล้ว

13 Likes

ขอตามด้วยครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจจริง ๆ

1 Like

ขอตาม

1 Like

รอด้วยครับ

ปกติผมทิ้งไว้ 5 วันก่อนตัดขายครับ แต่ขึ้นอยู่กับสารที่ฉีดด้วย

1 Like

ถ้าตาม GAP ก็ทิ้งไว้ 7 วัน หรือตามคำแนะนำข้างขวดยา

4 Likes

ขอบคุณมากครับ

1 Like

ส่วนใหญ่ดูข้างขวดยาว่าต้องทิ้งไว้กี่วัน

1 Like

ขอข้อมูลชื่อสามัญของสารที่พ่นด้วยครับ เพราะสารแต่ละชนิดมีระยะเวลาตกค้างแตกต่างกัน

การพ่สารเคมีป้องกันกำจัดหนอนเจาะผลปกติแนะนำประมาณ 20 วันนะครับ ทั้งเกษตรกรจะต้องตรวจสอบว่าพฺษตกค้างของสารเคมีที่จะใช้นั้นมีฤทธิ์ตกค้างนานกี่วันดังนั้นการใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งต้องอ่านฉลากให้ละเอียดแล้วปฏิบัตินั้น สารบางตัวมีฤทธิ์ตกค้างยาวบางก็สั้น ให้เลือกให้เหมาะกับช่วงเวลาผลแก่ และการเก็บเกี่ยวเพื่อส่งมอบ

ระยะเวลาการตกค้างของสารเคมีขึ้นกับครึ่งชีวิต(half life) พันธะของสูตรโครงสร้างว่าซับซ้อนแค่ไหน ถ้ามีวงแหวนก็ตกค้างนาน เช่น กรณีกลุ่มออร์กาโนคลอรีน มีเบนซีนริง จึงสลายตัวยาก สารกลุ่มคาร์บาเมทและออร์กาโนฟอสเฟตบางชนิดตกค้างนาน 14-21 วัน นิโอนิโคตินอยด์ ตกค่้าง 7-14วัน แต่ถ้ารองก้นหลุมหรือคลุกเมล็ดอยู่นาน 21-30วัน ไพรีมรอยด์ 3-7วัน อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมเรื่อง แสงแดด ยูวี ปริมาณฝน การให้น้ำ การดูดซึม คุณสมบัติ การซึมผ่าน(translaminar) ความทนฝน ล้วนแต่มีผลต่อระยะเวลาตกค้าง ครับ ดังนั้นข้างฉลากจะมีชื่อกลุ่มเคมีของสารปรากฏอยู่จะช่วยให้ประมาณการระยะเวลาตกค้างของสารเคมีได้