เราจะรู้ได้ไงว่าเงาะที่เราเพาะเป็นต้นผู้หรือต้นเมีย

เราจะรู้ได้ไงว่าเงาะที่เราเพาะเป็นต้นผู้หรือต้นเมีย

3 Likes

นั่นนะสิค่ะ.มีแต่เคยเพาะจากเมล็ด.แต่ยังไม่ทันสังเกตว่าต้องแยกอย่างไร