ดินถูกตักหน้าดินฉีดยาฆ่าหญ้าเป็นคราบสีดำบนหน้าดินปลูกต้นทุเรียนไม่สวยควรทำอย่างไร

ดินถูกตักหน้าดินฉีดยาฆ่าหญ้าเป็นคราบสีดำบนหน้าดินปลูกต้นทุเรียนไม่สวยควรทำอย่างไร

คำว่าทุเรียนที่ปลูกแล้วไม่สวยรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรเหรอครับ ส่รูปมาให้ดูใหม่ครับ รอนะครับ

ปรับปรุงดินก่อนปลูกครับ ลองปลูกถั่วพร้าหรือปอเทือง มันช่วยได้

ลดการฉีดยามาตัดหญ้าแทน

ลองใส่ปุ๋ยคอกบำลุงดิน