มะลิอายุ1ปีควรใส่ปุ๋ยอะไรดีคะ

มะลิอายุ1ปีควรใส่ปุ๋ยอะไรดีคะ

มะลิอายุ1ปีควรใส่ปุ๋ยอะไรดีคะ

1.หลังมะลิ1ปี ตัดแต่งทำสาวให้แตกกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์
2.ให้ปุ๋ย
2.1ให้ป่ยคอกเก่าได้แก่ ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ฯ 1.5-2.0 ตันปีละ 2 ครั้ง
2.2 ให้ปุ๋ย 17-17-17หรือ 16-16-16+15-0-0+26.5 CaO(2/1)เพื่อกระตุ้นการสร้างรากใหม่ มะลิเติบโตเร็ว
2.3 ช่วงเริ่มออกดอก ให้ปุ๋ย 8-24-24 หรือ 12-24-12 เสริมแคลเซี่ยม -โบรอน+แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
2. 4 ช่วงเก็บดอกให้ปุ๋ยทางใบสูตร 30-30-15, 17-34-17 เสริมแคลเซี่ยม -โบรอน+แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
3.ให้น้ำ 3-5 วันครั้งแล้วแต่สภาพอากาศ

ขอบคุณค่ะ