เงาะปลูกได้4เดือนใบเหลืองแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

เงาะปลูกได้4เดือนใบเหลืองแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

เหมือนขาดธาตุอาหารค่ะ ให้ปุ๋ยอะไรไปบ้างคะ

ใส่ปุ๋ย25-7-7ครับ