มะระหวานอายุการปลูก2เดือนทำใมไม่ค่อยโตหรือว่าไม่ชอบอากาศภาคใต้

มะระหวานอายุการปลูก2เดือนทำใมไม่ค่อยโตหรือว่าไม่ชอบอากาศภาคใต้

1 Like

จากในรูปผมว่ามันร่มไปนะคับ มะระชอบแดดจัดๆคับ

1 Like

ภาคกลาง ภาคใต้ อากาศร้อน ปลูกไม่ค่อยได้ผล มีที่จังหวัดกาญจนบุรีบางแห่งปลูกได้ แต่ปลูกบนที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 500-1,200 เมตร จะให้ผลดีที่สุดครับ

1 Like

มะระหวานอายุการปลูก2เดือนทำใมไม่ค่อยโตหรือว่าไม่ชอบอากาศภาคใต้
1.จากภาพดูต้นก็งามดี
2.แสงเพียงพอหรือไม่
3.การให้ปุ่ย
3.1 ระยะย้ายกล้า 7-10 วัน ให้ 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
3.2 อายุ 20 วันหลังงอกพรวนดินแล้ว ใส่ 15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1)หรือ 25-7-7อัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร่เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
3.3 หลังออกดอก พรวนดินแล้วให้ปุ๋ย 13-13-21อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี

1 Like

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้จะพยายามปรับปรุงแสงน้อยไปหน่อยจริงฯครับเพราะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่