มะม่วงโชคอนันต์ขอบใบแห้งเกิดจากอะไร

มะม่วงโชคอนันต์ขอบใบแห้งเกิดจากอะไร

อาการขอบใบแห้งเกิดได้หลายสาเหตุครับ อาการถ้าเป็นเหมือนกันหลายๆใบ อาจจะเกิดจากการแพ้พิษจากสารเคมีทั้งสารกำจัดวัชพืช การพ่นยาร้อน หรือการผสมสารเคมีหลายชนิด ถ้าเป็นไปได้ขอรูปภาพเพื่อที่จะวินิจฉัยสาเหตุที่ถูกต้องครับ

1 Like

ภาพใบมะม่วงเกิดจากการพ่นสารเคมีเข้มข้น