สวัสดีครับ..ขอความรู้ครับ เงาะนอกจากการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและเพาะเม็ดมีวิธีอื่นอีกไหมครับ.ถ้าต้องการเงาะพันธุ์ดีต้น

สวัสดีครับ…ขอความรู้ครับ เงาะนอกจากการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและเพาะเม็ดมีวิธีอื่นอีกไหมครับ.ถ้าต้องการเงาะพันธุ์ดีต้นนั้น ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ…ขอความรู้ครับ เงาะนอกจากการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและเพาะเม็ดมีวิธีอื่นอีกไหมครับ.ถ้าต้องการเงาะพันธุ์ดีต้นนั้น ขอบคุณครับ

การขยายพันธ์ุเงาะปัจจุบันนิยม ใช้วิธี ติดตา ครับ

การติดตา

โดยคัดเลือกต้นตอเงาะพื้นเมือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร ตามความเหมาะสม ถ้าเปลือกร่อนก็ติดตา แบบแผ่นปะ( Patch grafting ) แต่ถ้าหากเปลือกไม้ไม่ร่อนใช้วิธีติดตา แบบรูปโล่ห์ ( Chip budding )

ต่อไปนี้จะใช้วิธีติดตาแบบรูปโล่ห์ (Chip budding

การติดตาแบบรูปโล่ห์( Chip budding )

ใช้ มีดขยายพันธุ์พืชทำแผลด้านบนต้นตอ โดยเฉือนเฉียงลงเข้าเนื้อไม้เล็กน้อย ยาวประมาณ 1 นิ้ว ที่ด้านล่างของแผลใช้มีดตัดเฉียงขวางเนื้อไม้ทำให้แผลที่เหลือมีรูปร่างเหมือนบ่าหรือเงี่ยง สำหรับรับแผ่นตาพันธุ์ดี

  • กิ่งตาพันธุ์ดี ที่ตำแหน่งเหนือตาที่เลือกไว้แล้วเฉือนเข้าเนื้อไม้ผ่านตาลงมาประมาณ 0.5 นิ้วตัดเฉียงเข้าเนื้อไม้มุมเอียงใกล้เคียงมุมเอียงของแผลต้นตอ
  • สอดแผ่นตา เข้าที่แผลต้นตอด้านล่างสอดเข้าบ่าของต้นตอและ จัดให้แผลของตาพันธุ์ดีชิดกับลอยแผลของต้นตอด้านใดด้านหนึ่ง
  • พันพลาสติกเริ่มจากด้านล่าง ซึ่งต่ำจากรอยแผลล่างประมาณ 0.5 นิ้ว ตรงจุดเริ่มต้นควรพันให้แน่น โดยพันทับเหลื่อมกันขึ้นด้านบนหุ้มเลยรอยแผลด้านบนประมาณ 1 นิ้วแล้วผูกปลายให้แน่น
  • หลังจากนั้น 7-10 วันยอดตาแห้งหรือตายให้ทำใหม่ถ้าไม่ตาย ประมาณ 1 เดือนก็สามารถเปิดตาเพื่อบังคับให้กิ่งพันธุ์ดีแตกออกมาแล้วจึงตัดยอดต้นตอทิ้งเพื่อให้ยอดพันธุ์ดีเจริญเป็นต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับเงาะที่เปลือกไม้ร่อน ทั้งตันตอ และกิ่งตาพันธ์ุดี
ให้ทำการติดตาแบบแบบแผ่นปะ( Patch grafting )
1.การทำแผลต้นตอ กรีดเปลือกต้นตอ2แนวขนานกันห่าง0.7 เซนติเมตรจากบนลงล่างยาว 2.0-2.5 เซนติเมตร และเปิดเปลือกจากด้านบนออก ลงล่าง
2.เฉือนแผ่นตาที่ติดตาตรงเหนือตา1.5นิ้วเข้าเนื้อไม้เล็กน้อย เฉือนเลยตาไปประมาณ 1.5นิ้ว แล้วลอกเนื้อออก .ตัดปลายแผลด้านล่างแผ่นตาเล็กน้อย
3.นำตาข้อ 2แปะ ที่ต้นตอโดย ตัดเปลือกไม้ที่เปิดแล้ว ออกเล็กน้อยเป็นบ่า
4.นำตามาแปะ สอดตรงบ่ารับแล้วตัดปลายแผลด้านบนที่เหลือทิ้งเล็กน้อย
5.พันพลาสติกเริ่มจากด้านล่าง ซึ่งต่ำจากรอยแผลล่างประมาณ 0.5 นิ้ว ตรงจุดเริ่มต้นควรพันให้แน่น โดยพันทับเหลื่อมกันขึ้นด้านบนหุ้มเลยรอยแผลด้านบนประมาณ 1 นิ้วแล้วผูกปลายให้แน่น

ขอบคุณครับ