ตัดทุเรียนมา 8 วันแล้ว ทำไหมเนื้อทุเรียนยีงแข็งอยู่

ตัดทุเรียนมา 8 วันแล้ว ทำไหมเนื้อทุเรียนยีงแข็งอยู่

4 Likes

เอาไปบ่มจะช่วยไหมคะ

สงสัยว่า 1. ทุเรียนอ่อนหรือปเปล่า
2.ทุเรียนเนื้อแข็งเกิดจากการลัดใบอ่อนช่วงผลโตอายุ10-12 สัปดาห์
การที่ทุเรียนเนื้อแข็งเนื่องจากต้นทุเรียนมีการดึงอาหารไปใช้ขณะที่ผลโตในระยะสร้างเนื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นการแตกใบอ่อนหรือลัดใบอ่อน ใบอ่อนมีอำนาจในการดึงอาหารไปใช้ได้ดีกว่า ทำให้การสร้างหยุดชะงักผลหยุดการเจริญเติบโต จนใบจะแก่ ผลจึงเริ่มพัฒนาและเติบโตกลับมาใหม่ การแก้ไข
1.พ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56ห รือ 12-3-4 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม 250มิลลิลิตร เพิ่มน้ำตาล เร่งใบแก่
2.เร่งใบแก่ ปุ๋ยเกล็ด 13-0-46อัตรา 2 กิโลกรัมผสม 0-42-56อัตรา 50 กรัม ผสม เมพิควอทคลอไรด์ 25%อัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสม แม็กนีเซี่ยม อัตรา 250 มิลลิลิตร ในน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5วันจนกว่าใบจะแก่

ป้ายข้ัวเลย หรือไม่ถ้าไม่อ่อนมาก ปล่อยไว้เดี๋ยวก็สุกเอง

ตัดอ่อนไปหรือเปล่าครับ ถ้าอ่อนมากอาจจะสุกช้า ไม่ก็ไม่สุกไปเลย

ขาดโบรอนก็เป็นไปได้ครับพี่บ่าว