อยากฉีดกรดฟอสฟอริกกันไฟท็อปเข้าต้น อยากทราบว่าต้องฉีดบ่อยแค่ไหนครับ

อยากฉีดกรดฟอสฟอริกกันไฟท็อปเข้าต้น อยากทราบว่าต้องฉีดบ่อยแค่ไหนครับ

10 Likes

อยากรู้ด้วยครับ อยากฉีดเหมือนกัน

1 Like

ต้นมีอาการไฟท็อปยังครับ

ยังครับ

ถ้าฉีดเพื่อป้องกันโรคก็ทุกๆ 4-6 เดือนเลยครับ

5 Likes

ขอบคุณมากครับพี่

ผมอยากรู้ด้วยว่า มันต้องฉีดยังไง

1 Like

ตามนี้ครับ

1 Like

ขอบคุณมากครับ

การฉีด ฟอสฟอริกแอซิดตอนนี้ทุกสวนกลัวปัญหาไฟท็อปฯ มากขนาดต้องฉีด

ในเชิงป้องกันปีละ 2 ครั้งๆแรกหลังเก็บผลแล้ว และก่อนออกดอกโดยสารฟอสฟอริกแอซิด 10 มล. :น้ำ 10 มล.ฉีดเข้าต้นด้วยมุมเอียงเล็กน้อย