ดูต้นอินทผาลัมยังไงครับว่าเป็นต้นตัวผู้ตัวเมีย แล้วต้องตัดเมล็ดทิ้งไหมครับ

ดูต้นอินทผาลัมยังไงครับว่าเป็นต้นตัวผู้ตัวเมีย แล้วต้องตัดเมล็ดทิ้งไหมครับ

4 Likes

ดูต้นอินทผาลัมยังไงครับว่าเป็นต้นตัวผู้ตัวเมีย แล้วต้องตัดเมล็ดทิ้งไหมครับ
คงยากนะครับ ไม่เห็นใครคัด หรือดูต้นอ่อนแล้วแยกได้เลย

1 Like

แล้วเมล็ดที่ติดอยู่ที่ต้นควรตัดทิ้งไหมครับ ขอบคุณครับ

ตอบตามคำถามนะครับ
1 การเพาะเมล็ดไม่มีใครตอบได้ว่าจะได้ต้นตัวผู้หรือตัวเมียจนกว่าจะออกดอกไม่มีวิธีที่จะทำให้รู้ผลก่อน
2 เมล็ดที่ติดอยู่กับต้นจะเด็ดออกก็ได้หรือไม่เด็ดก็ได้ เพราะต้นอ่อนจะใช้ธาตุหารที่มีอยู่ในเมล็ดสำหรับการเจริญเติบโตเบื้องต้น เมื่อโตไปสักระยะจะหลุดร่วงไปเอง

3 Likes

ขอบคุณครับ

1 Like

1.ถ้าเพาะเมล็ด มีแต่คนที่โกหกเท่านั้นครับที่จะรู้ว่าต้นใหนคือต้นตัวผู้รึต้นตัวเมียครับ
2.ต้องทดลองดูเองตั้งแต่ตอนนี้ ในรูปแบบวิจัย ถ่ายภาพ เก็บบันทึก สังเกตลักษณะของต้นอินทผาลัม ทุกเดือน
3.เมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกันแล้วทำแปลงทดลองหลายแบบ มากกว่า 30 แบบทดลองยิ่งดี
4.การทดลองนี้ต้องเป็นคนที่มาทางเดียว คืออินทผาลัม เพราะจะมีการเอาใจใส่ *** แต่จะกินเวลา เกิน 15-20 ปี ***
5.การทดลองอาจไม่ได้ผล 100% แต่อย่างน้อย ก็ต้องรู้อะไรบ้างในการทดลอง ครับ

ต้นเพาะจากเมล็ดไม่สามารถบอกเพศได้นอกจากส่งใบไปตรวจ DNA ครับ