เวลาส่งออกลำใยมีอะไรที่น่ากังวลหรือต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ

เวลาส่งออกลำใยมีอะไรที่น่ากังวลหรือต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ

23 Likes

หลายเรื่อง ดูมาตรฐานส่งออกเลยครับ

1 Like

ระวังแทบทุกอย่าง

1 Like

จากประสบการณ์คือเรื่องลูกร่วงระหว่างขนส่งนี่แหละ เล่นเอานอนไม่หลับเลยแรกๆ แต่หลังๆพอทำใจได้

เหมือนเม้นบนครับ ผมส่งไปเป็นช่อ ทำตามมาตรฐานส่งออกทุกอย่างแต่กังวลเรื่องผลร่วงระหว่างการขนส่ง เกินร้อยละ10 โดยจำนวนน้ำหนักของแต่ละภาชนะบรจุนี่แหละครับ

6 Likes

เข้าใจเลยครับ

1 Like

กลัวช้ำสุดแล้วครับ

1 Like

ถ้าเป็นลูกนี่เกณฑ์ต่างกันไหมครับ

การส่งอออกลำไยไปตลาดต่างประเะทศ ต้องคำนึงการจัดการผลผลิตหลังการเก็ลชบเกี่ยว เช่นลดอุณหภูมิ คัดขนาด คัดคุณภาพ ตัดขั้วสั้น 0.5 เซนติเมตร การจัดเรียงเป็นระเบียบ และต้องทำการรมควันกำมะถัน เพื่อป้องกันผลเน่า และสีผิวเหลือง ไม่ดำคล้ำ แต่ต้องมีค่าตกค้างที่ผลไม่เกิน 50 ppmหรือ 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม(สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน)และ10 ppm(สำหรับประเทศแคนาดา) ข่นส่งโดยตู้ควบคุมบรรยากาศได้ (CA)

IMG_5123 - Copy