มะนาวไม่ออกลูก

มะนาวไม่ออกลูก

5 Likes

มะนาวจะออกลูกได้นั้จะมีภาวะและปัจจัยเป็นองค์ประกอบ ดังนี้
ควรเตรียมความพร้อมของต้นให้สมบูรณ์ โดยการฟื้นฟูสภาพต้นดังนี้
การตัดแต่งกิ่ง
ตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บผลเสร็จแล้ว ทำการตัดกิ่งแห้ง กิ่งถูกโรค และแมลงเข้าทำลาย กิ่งแซมในทรงพุ่ม กิ่งกระโดงกิ่งซ้อนทับ กิ่งด้านล่างที่ติดพื้นดิน กิ่งหักหรือฉีกขาด
การใส่ปุ๋ย

 1. ปุ๋ยอินทรีย์
  ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินโดยแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่แกลบ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า อัตรา 10 – 20 กิโลกรัมต่อต้นแล้วอายุต้น โดยใส่เลยรอบๆชายพุ่มตกออกมา 30 เซนติเมตรแล้วทำการหลังใส่ปุ๋ยเพื่อปุ๋ยคอกพรวนดินคลุกเคล้าไปกับดิน
 2. ปุ๋ยเคมี สูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือ 25-7-7 ใส่ตามแนวชายพุ่มตกหรือจะใส่ควบคู่ไปกับปุ๋ย อินทรีย์ในคราวเดียวกันก็ได้ อัตรา ½ ของอายุต้น โดยการพรวนดินเป็นวงแหวนหลังใส่ปุ๋ยแล้วกลบดินเพื่อปุ๋ยกระจายหรือไหลไปกับน้ำ
 3. หลังใส่ปุ๋ยแล้วตรงรีบให้น้ำทันทีเพื่อให้ปุ๋ยละลายลงสู่ดิน พืชเอาใช้ได้ทันที และเม็ดดินจะช่วยจับปุ๋ยเอาไว้ไม่เกิดการสูญเสียไปกับลมและแสงแดด หลังให้น้ำไปแล้ว 7-10 วัน ส้มก็จะแตกใบอ่อน
  การปฏิบัติดูแลช่วงส้มแตกใบอ่อน
  หลังแตกใบอ่อนมักจะมีโรคและแมลง เข้ามาทำลาย แมลงมี่สำคัญได้แก่ เพลี้ย ไฟ ไรแดง หนอนแก้ว หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ และโรคที่สำคัญได้แก่ โรคแคงเกอร์ โรคราน้ำหมาก โรคราแอนแทรคโนส หลักการต้องรักษาใบอ่อนให้เป็นใบแก่ที่สมบูรณ์ต่อไป
  ใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอก
  หลังจากที่มีการแตกใบอ่อนไปแล้ว 30-45 วัน ใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูง ได้แก่ 12-24-12,8-24-24 หรือ 9-24-24 อัตราเป็นกิโลกรัม = 1/2 ของอายุต้น เพื่อสะสมตาดอก
  การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูหลังจากได้ทำการใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอกมาแล้วใบมะนาวเริ่มแก่สีเขียวเข้ม เมื่อบีบตามยาวของใบมีสีเสียงกรอบ ให้ดำเนินการเพื่อบังคับออกดอกดังนี้
  งดการให้น้ำ
  กักน้ำในร่องสวนให้เหลือ 1/3 ของระดับปกติ พร้อมหยุดการให้น้ำแก่ต้นมะนาว บนผิวดินด้วย
  5.2.2 การเร่งให้ใบแก่เร็ว โดย การฉีดพ่นปุ๋ย 0-52 –34 (โมโนโปรแตสเซี่ยมฟอสเฟรท) 1-2 ครั้งเพื่อเร่งให้ใบแก่เร็วขึ้นและป้องกันการแตกใบอ่อนอีกด้วย
  สำรวจความพร้อมของต้นมะนาว หลังทำการงดน้ำไปแล้ว 15-20 วันต้นมะนาวจะแสดงอาการขาดน้ำ ใบสีเหลือง ห่อ เหี่ยวและเห็นใบหลุดล่วงแสดงว่าต้นส้มมีการสะสมอาหารเต็มที่แล้ว พร้อมที่จะทำการกระตุ้นให้แตกตาดอกต่อไปรูปที่6
  การกระตุ้นออกดอก
  การกระตุ้นออกดอกโดยขึ้นน้ำมะนาว มีหลากหลายแบบ แบบหัวเหวี่ยง ใช้แบบเรือรดน้ำ หรือปล่อยน้ำให้เข้าตามปกติ แล้วให้น้ำอย่างเต็มที่ หรือใช้วิธีปล่อยให้น้ำท่วมถึงโคนนานประมาณ 10 -12 ชั่วโมงแล้วค่อยลดระดับน้ำลงมาอยู่ระดับปกติหลังจากนั้นก็ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ ต่อไป ประมาณ 7-10 วันมะนาวก็จะแตกตาใบพร้อมกับดอก
  หรือกระตุ้นด้วย 13-0-46อัตรา 500กรัม ผสมสารสะกัดจากสาหร่ายทะเลอัตราแนะนำ
  1.แต่งกิ่ง
  2.ใส่ปุ๋ย
  3.กักน้ำ-งดน้ำ
  4.ออกดอก
  5.มะนาวติดผล
  6.เก็บผลมะนาว
2 Likes

ขาดน้ำป้าวคะ