วิธีปลุกข้าวโพด

วิธีปลุกข้าวโพด

1 Like

ก่อนปลูกทุกครั้ง ต้องคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง ถ้าบริษัทไม่ได้คลุกมาให้

2 Likes

ข้าวโพดอะไรครับ