แบบนี้เรียกว่าตายพายหรือเปล่า

แบบนี้เรียกว่า​ตายพายหรือเปล่า

2 Likes

ลักษณะอาการของกล้วยน้ำว้าเป็นโรคตายพรายที่พบในแปลงปลูกกล้วย
๑. อาการระยะเริ่มแรกใบมีสีเหลือง 3-4 ใบและหักพับตรงโคนก้านใบ ทำให้ใบห้อยลู่ลงมา ขนานกับลำต้นเทียม
๒. อาการระยะรุนแรงใบกล้วยมีสีเหลืองเหี่ยวหลายใบ และหักพับลงมาคลุมลำต้นเทียม
๓. อาการใบกล้วยเหี่ยวแห้งทั้งต้นและยืนต้นตาย

การวินิจฉัยโรคตายพราย

  • ใบเริ่มมีสีเหลือง เมื่ออายุประมาณ 5-6 เดือน หรือก่อนออกปลี หรือตัดเครือแล้ว
  • ตัดกลางลำต้นที่ความสูงประมาณ 50 - 100 ซม.
  • บริเวณกาบลำต้นจะมีสีน้ำตาลแดง, น้ำตาลเหลือง
2 Likes

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ไว้เป็นความรู้สำรวจในสวนตัวเอง