หญ้าในสวนเป็นแหล่งที่อยู่ของเพลี้่ยแป้งใช่ไหมครับ

หญ้าในสวนเป็นแหล่งที่อยู่ของเพลี้่ยแป้งใช่ไหมครับ

4 Likes

ใช่ ผมพ่นยาฆ่าหญ้านะ ไม่ให้มันอยู่ได้

ไม่ใช่แค่เพลี้ย แมลงอื่นด้วยนะสิ

ที่สวนผมตัดบ้างฉีดบ้าง แล้วแต่

ถ้าหน้าฝนฉีดเอาจะคุมหญ้าได้นานกว่า ถ้าตัดแปปเดียวก็เขียวเหมือนเดิม