ใช้ปุ๋ย ยาอะไรใส่ทุเรียนต้นเล็ก

ใช้ปุ๋ย ยาอะไรใส่ทุเรียนต้นเล็ก

1 Like

สูตรเสมอ 16-16-16 สองโล + 15-0-0 หนึ่งโลต่อต้นครับ

1 Like

ปุ๋ยทุเรียนเล็ก มีดังนี้
ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7หรือท่านจะใช้สุตรเสมออย่างเดียวเช่น 16-16-16อย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ปริมาณ ครั้ง 200-กรัม /ต้น ปีละ 2 ครั้ง
ส่วนเรื่องโรคที่สำคัญ คือ ไฟทอปธอรา หว่านเชื้อไตโครเดอรมา ผสมรำข้าวผสมปุ๋ยคอก(อัตราส่วน1:4:50-100)ลงดิน ช่วยลดการระบาดของเชื้อ ไฟทอปธอราได้ ส่วนโรคแมลง อื่นๆค่อยว่าตามสถานการณ์อีกที
หมั่นพรวนดิน จากชายพุ่มตกพรวนเดินหน้าออกไป 30 เซนติเมตร เป็นวงแหวนดินจะระบายน้ำได้ดีอีกทั้งรากสามารถชอนไชไปหาอาหาร และสัมผัสอากาศ ช่วยทุเรียน เจริญเติบโตเร็ว อย่างต่อเนื่อง

1 Like