ทำอย่างไรให้พริกดกมือใหม่

ทำอย่างไรให้พริกดกมือใหม่

1 Like

14-14-21 50กิโลต่อไร่กับ 15-0-0 25กิโลต่อไร่

1 Like

หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 และใกล้ออกดอกใส่ปุ๋ย 8-24-24 ช่วยให้ออกดอกและติดฝักดี