ทุเรียนพึงปลูก สมารถใช้ยากำจัดเพลียแมลงต่างๆได้ไหม

ทุเรียนพึงปลูก สมารถใช้ยากำจัดเพลียแมลงต่างๆได้ไหม

4 Likes

ถ้ามีศัตรูก็ต้องกำจัดขึ้นกับชนิดของแมลง ลองถ่ายรูปส่งมาดู

ใบเปนแบบนี้ ใชยาตัวใหนดี

ใช้ตัวยานี้ได้ไหม

ไช้ได้ไม่มีผลกระทบต่อต้นไม้เรา

เพลี้ยหอย ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.ตัดกิ่งและใบที่พบเพลี้ย ตัดไปเผาได้เลย จะลดจำนวนได้มาก เพราะตัวแม่ 1ตัว สามารถออกลูกได้ถึง 500-1000ตัว ถ้าเก็บไว้พ่นสารเคมีดีแค่ไหนก็ตายไม่หมด
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวต์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต มาลาไทออน โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน
-กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16 บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวต์ออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ช่วงที่พบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยระบาดควรงดพ่นสารกลุ่ม 2ฟิโพรนิล และกลุ่ม3ไพรีทรอยด์ เช่น ไซเพอร์เมทริน เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยระบาดเพิ่มขึ้น

1 Like

ได้ครับ

ใช้ไม่ได้สารกลุ่ม3Aใช้กับหนอน ใช้กับเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยจะระบาดเพิ่มขึ้น