สำหรับหน่อของก่อที่เป็นตายพายปลูกได้หรือเปล่า

สำหรับหน่อของก่อที่เป็นตายพายปลูก​ได้หรือเปล่า​

1 Like

ไม่ควรใช้ เพราะเชื้อสาเหตุเป็นเชื้อราในดิน เจริญเข้าไปในท่อน้ำ ถ้ามีปริมาณเชื้อน้อยๆไม่แสดงอาการ เมื่อกล้วยโตเต็มที่ก็เริ่มเหี่ยวตาย

1 Like