ระหว่างไตรโคเดอร์มา กับเชื้อบาซิลลัสซับติลิส ตัวใหนใช้ควบคุมและกำจัดเชื้อราใด้ดีกว่ากันครับ ปกติผมใช้ไตรโคฯอยู่เป็นประจำ

ระหว่างไตรโคเดอร์มา กับเชื้อบาซิลลัสซับติลิส ตัวใหนใช้ควบคุมและกำจัดเชื้อราใด้ดีกว่ากันครับ ปกติผมใช้ไตรโคฯอยู่เป็นประจำแต่ใด้ยินมาว่าเชื้อบาซิลลัสก็ดี ตอนนี้เลยเพาะเชื้อบาซิลลัสใว้ด้วย แต่ยังไม่กล้าใช้เพราะใด้ยินมาว่าเชื้อบาซิลลัส จะฆ่าไตรโคฯด้วย ขอคำแนะนำหน่อยครับ

5 Likes

เคยอ่านมา ไตรโคเดอร์ม่าเป็นเชื้อราที่กินราด้วยกันคับ ส่วนบีเอสเป็นเชื้อแบคทีเรียกินรา ใช้ต่างกันตามสภาพแวดล้อม เห็นว่าไตรโคเดอร์ม่าชอบอากาศชื้นๆ ส่วนบีเอสไม่ต้องชื้นก็ใช้ได้คับ แล้วก็น่าจะต่างกันไปตามโรคนะคับ ผิดถูกยังไงขออภัยและให้อาจารย์ชี้แนะเพิ่มเติมคับ

1 Like

ไ ตรโคเดอร์ม่า เป็นเชื้อราที่สามารถควบคุมเชื้อราในดินได้ดี และสามารถควบคุมเชื้อราบางชนิดบนใบได้บ้าง
บาซิลลัส ซับิลีส เป็นแบคทีเรีย ใช้สำหรับควบคุมเชื้อราบางชนิดบนใบ เชื้อ บีเอส นี้จะมีสายสายพันธุ์ ทำให้อาจจะแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์
อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๒ ชนิดถ้ามีปัญหาของโรคมากแล้วการควบคุมจะไม่ได้ผล ควรใช้ในลักษณะป้องกัน หรือ เมื่อพบโรคเพียงเล็กน้อย

2 Likes

ขอบคุณครับ

ถ้าจะใช้ทั้ง2ตัวมีวิธีใช้ยังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ

แยกกันใช้ และขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย ถ้าเป็นพืชกลุ่มที่มีปัญหาโรคทางดินจากเชื้อรา ควรใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก. หว่านในดิน หรือ หว่านรอบโคนต้นหลังย้ายปลูก

1 Like

เอาปูนขาวอย่างเดีวยพอได้ทั่ง2อย่างเพราะเขาผสมมาครบหมดเลย

1 Like

ขอบคุณครับ

อ๋อ ครับ ขอบคุณครับ