ต้นส้ม มีอาการ ใบแห้ง คากิ่ง ใบเหลือง ลูกแตกร่วงค่ะ อาหารแบบนี้เกิดจากอะไรคะ(ช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะ)

ต้นส้ม มีอาการ ใบแห้ง คากิ่ง ใบเหลือง ลูกแตกร่วงค่ะ อาหารแบบนี้เกิดจากอะไรคะ(ช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะ)

7 Likes

ไม่แน่ใจเรื่องใบแห้ง แต่ลูกแตกคิดว่าน่าจะมาจากการที่ฝนเยอะผลเลยแตก ควรให้น้ำสม่ำเสมอ คอยพ่นแคลเซียมโบร่อนเสริมความแข็งแรงให้ผล น่าจะลดการแตกลงได้

2 Likes

โรคกรีนนิ่ง

ไห้นำ้ไห้อาหารไห้พอสาเตหุของมันมัรเเกนเเต่ที่จริงเเล้วเขาเเก้เเล้ว

ในช่วงอากาศปิด มีฝน พืชไม่สามารถคลายนำ้ได้แคลเซี่ยม โบรอนไม่สามารถเคลื่อนสู่ผลได้ ทำให้ผนังเซลล์ไม่แข็ง มีอาการแตก ทิ้งลูก แนะนำให้ฉีดพ่นด้วยแคลเซียม โบรอน ที่อยู่ในรูป อีดีทีเอ หรือ คีเลท ใส่มากกว่าฉลากระบุหน่อยพ่นไห้ทั่วลูก ใบ ครับ ไม่แนะนำใส่ทางดินครับ ถ้าฟอสฟอรัสในดินสูง พืชก็ไม่สามารถนำไปใช้ ธาตุอาหารจะถูกตรึงโดยฟอสฟอรัส อีกอย่างพืชคลายน้ำไม่ได้จะไม่ทันการณ์ ยอดแห้ง ใบแห้งสารอาหารไม่พอเลี้ยง อีกอย่าง ขาดกำมะถันก็เป็นไปได้ บางคนก็บอกว่า ฉันใส่ทุกอย่าง ทั้งทางใบ ใส่ตามฉลากระบุไม่ขาดไม่เกิน ใส่ก็จริงแต่ใส่แล้วพืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ ค่าวิเคราะห์ดินว่ามีแต่ก็สูญเปล่าเพราะมันนำไปใช้ไม่ได้ ปุ๋ย อาหารหลัก อาหารรอง จุลธาต ทางใบเป็นทางเลือกดีสุด ฉีดพ่นเมื่อพืชต้องการ ถูกที่ ถูกเวลา ในอัตราที่เหมาะสม ชัวร์ ไม่มั่วนิ่มครับ

3 Likes

1.อาการกิ่งแห้ง ให้ลองดูว่ากิ่งมีรอยแผล ถูกกัด เจาะจากแมลง หรือมีเชื้อราหรือไม่
2.ผลแตก เกิดจากขาดแคลเซียมโบรอน และมีฝนตกมีความชื้นมากทำให้ต้นดูดน้ำมามากแต่ผลขยายอย่างรวดเร็วพอเปลือกไม่แข็งแรงทำให้ผลแตก

4 Likes