ข่าเป็นใบแห้งรักษาแบบใหนคะ

ข่าเป็นใบแห้งรักษาแบบใหนคะ

10 Likes

ต้นข่าไม่เหมะที่จะปลูกไกลนำ้เพราะมันชอบนำ้

6​มรรค​6

เป็นทั้งแปลงหรือเกิดเป็นหย่อมๆ

เป็นหย่อมๆค่ะ

การเกิดเป็นหย่อมๆ มีดอกาสเกิดได้จาก
๑. เกิดโรคหัวเน่าเนื่องจากเชื้อราในดิน ลองแซะหัวดูว่าเน่าหรือไม่
๒. เกิดจากสภาพดินที่ไม่สมบูรณ์ (หัวจะไม่เน่า แต่พืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารบนใบ)

ลองตรวจสอบดูว่าเป็นประเด็นไหน