จะปลูกมะม่วง และ ขนุน ในดินเค็ม ไม่ให้ตาย ใด้ไหมค่ะ

จะปลูกมะม่วง และ ขนุน ในดินเค็ม ไม่ให้ตาย ใด้ไหมค่ะ

ยากคับ ดินเค็มพืชอะไรเจอไปก็ตายหมด ลองอ่านโพสนี้นะคับ เทคนิคจัดการดินเค็ม ดินเปรี้ยวและดินตื้น อย่างมีประสิทธิภาพ พืชผลเจริญเติบโต อ่านเลยที่นี่!

จะปลูกมะม่วง และ ขนุน ในดินเค็ม ไม่ให้ตาย ใด้ไหมค่ะ

ดินเค็มแก้ไขอย่างไรครับ

ดินเค็มควรแก้ปัญหา
1.ลองติดต่อสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดของท่านเพื่อขอคำปรึกษาการแก้ไข
2.ปล่อยน้ำล้างความเค็มออก หรือให้น้ำจืดมากๆหน่อยให้ล้างความเค็มออกจากพื้นดิน
3.การเตรียมดินก่อนปลูกพืช ควรใส่แกลบตัดระดับความเค็มโดยใส่แกลบผสมดิน1:1 +ปุ๋ยคอก1 ส่วนทำป็นยกโคกใหญ่2เมตร/สูง40 เซนติเมตรปลูกบนโคกปักไม้ยึด แกลบดิบช่วยตัดความเค็มลงได้บ้าง
4.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเค็มอยู่ระดับดินชั้นล่าง และมาเค็มด้านบนในฤดูแล้ง ปีไหนแล้งมาก ความเค็มก็ขึ้นมาสูงเนื่องน้ำจืดที่อยู่ในดินชั้นบนลดน้อยลง ปัญหาทางธรรมชาติ
5.ปรับเปลี่ยนพืชปลูกที่ทนเค็ม

พืชทนดินเค็มจัด
ดินเค็มจัดคือดินที่มีปริมาณเกลือในดิน ประมาณ 0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือ วัดความเค็มได้ 8-16 เดซิซีเมนต่อเมตร
กลุ่มไม้ผลและไม้โตเร็ว ได้แก่ ละมุด พุทรา มะขาม มะพร้าว สน สะเดา มะเขือเทศ มะละกอ
ที่มา: รัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา
ที่มองเห็นอนาคต คือ มะพร้าว มะขาม พุทรา ละมุด มะละกอ ส่วนใหญ่ตกผลเร็ว ประมาณ 3ปี
หลังได้แก้แล้ว จะลองทดลองปลุกดูก่อนก็ได้ โดยตัดความเค็มด้วยแกลบ ตามข้อ3.นะครับ

1 Like