แตงกวาเป็นลูกแล้วแห้งแล้วก็ร่วงจะแก้ปัญหายังไงค่ะ

แตงกวาเป็นลูกแล้วแห้งแล้วก็ร่วงจะแก้ปัญหายังไงค่ะ

2 Likes

เป็นไปได้หลายอย่างคับ น้ำไม่พอ ต้นไม่พร้อมอาหารไม่พอ ยังไงลองส่งรูปผลที่ร่วงกับต้นมาดูนะคับ

แตงกวาเป็นลูกแล้วแห้งแล้วก็ร่วงจะแก้ปัญหายังไงค่ะ

แตงกวาไม่ติดผล
1.ช่วงนี้อากาศร้อนการสร้างดอกได้ไม่ดีมีดอกตัวผู้มาก
2.อาหารสะสมไม่เพียงพอ
3.การสร้างและพัฒนาดอกและเกสรไม่สมบูรณ์

การแก้ไข
1.มีการให้ปุ๋ยสร้างตาดอก ทางดิน 8-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอน+ สังกะสี+แม็กนีเซี่ยม
2.ให้ปุ๋ยทางใบ 0-52-34 +แคลเซี่ยม-โบรอน+ สังกะสี+แม็กนีเซี่ยม
3. กระตุ้นดอกตัวเมียที่สมบูรณ์แข็งแรง โดย ทำการฉีดพ่น NAA เข้มข้น 4.5% ปริมาณ 10ซีซี /น้ำ 20 ลิตรหรืออัตราแนะนำ และฉีดแคลเซียมและโบรอนสังกะสี แม็กนีเซี่ยม ช่วยเกสรตัวผู้และตัวเมียแข็งแรง เกิดการผสมติดผลดีขึ้น
4.ให้น้ำตอนเช้าสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ

2 Likes