ทุเรียนชอบดินแบบไหนครับ ปลูกในดินลูกรังจะไดไหมครับ

ทุเรียนชอบดินแบบไหนครับ ปลูกในดินลูกรังจะไดไหมครับ

1 Like

#kasetgoฮีโร่กันยา
สภาพดิน🌴 ควรเป็นดินร่วน👍🏻 ดินร่วนปนทราย✌🏻 ดินเหนียวปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี และมีหน้าดินลึก เพราะทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสภาพน้ำขัง การปลูกทุเรียนในสภาพดินลูกรัง จำเป็นจะต้องนำหน้าดินจากแหล่งอื่นมาเสริมนะคะ

ดินผสมหินเม็ดขาวปลูกได้ถ้าหินลูกลังอย่าไห้มากเกินไป