เงอะปลูกไหม่ใช้ปุ๋ยอะไรค่ะ

เงอะปลูกไหม่ใช้ปุ๋ยอะไรค่ะ

1 Like

ในระยะหลังปลูกต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอจนกว่าเงาะจะตั้งตัวได้หลังจากนั้นควรให้น้ำทุกๆ 7-10 วัน/ครั้ง และงดให้น้ำในช่วงปลายฝนการใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 ปริมาณ 1กรัมมือ/ต้น

ไห้ปุยสุตรหน้าไห้สุงไว้เเต่อย่าไห้เกินประมาณเเละนำ้อย่าไห้ขาดนำ้เพราะพวกทุเรียนเงาะมังคุดลำไยชอบนำ้สุดๆ

เงอะปลูกไหม่ใช้ปุ๋ยอะไรค่ะ

ทั้งนี้ต้องรอให้เงาะแตกใบใหม่ก่อน แล้วทำตามนี้ครับ
1.การพรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากเงาะสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้เงาะเจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ2.1และ2.2
2การใส่ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TE
3.ควรพลางแสงช่วย หรือปลูกกล้วยหอมเป็นพี่เลี้ยง
4.ให้น้ำสม่ำเสมอ
5.คลุมโคนด้วยฟางข้าวบางๆ