ปลูกทุเรียนกี่ปีออกลูกค่ะ

ปลูกทุเรียนกี่ปีออกลูกค่ะ

5_7ปี

ปลูกทุเรียนกี่ปีออกลูกค่ะ

1.กิ่งเสียบยอด ปกติ 4-5ปีออกผล
2.แต่กิ่งเสียบยอดเป็นต้นเสริมราก 2.5-3ปี ขึ้นกับการบำรุงดูแลด้วย

5/7ปี