บ่อน้ำลึก5เมตรควรเลี้ยงปลาอะไรดีครับ

บ่อน้ำลึก5เมตรควรเลี้ยงปลาอะไรดีครับ

5 Likes

แนะนำให้เลี้ยงปลานิลขายออกตลาดง่ายชุมชนทุกท่านชอบเอามาทำอาหารได้หลายเมนู

บ่อลึกมากเลยนะคะ