ปามนํ้ามันทางเหลืองเป็นเพราะอะไร

ปามนํ้ามันทางเหลืองเป็นเพราะอะไร

1 Like


ภาพประกอบต้องมาแล้วครับ ถ้าเหลืองแถบยาวเส้นกลางใบยังเขียว เกิดที่ใบแก่ แบบนี้ขาดแมกนีเซียม ใช้แมกนีเซียมซัลเฟต ต้นละ 0.5-1 กก/ต้น/ปี ใบที่เป็นแล้วไม่หาย หลังจากใส่ แต่ใบถัดไปจะไม่แสดงอาการครับ

1 Like