ข้าวโพดเป็นใบขาวพูดเป็นไรค่ะออกฝ้กริด

ข้าวโพดเป็นใบขาวพูดเป็นไรค่ะออกฝ้กริด

2 Likes

ใบข้าวโพดเป็นเชื้อราขาวเราจะต้องพ่นฆ่าเชื้อราถ้าเชื้อเข้าในฝักทำให้ฝักไม่โตไม่ได้คุณภาพ

ขอชมภาพถ่าย ชัดๆ