สารกำจัดวัชพืชในขิงที่ขิงโตแล้ว

สารกำจัดวัชพืชในขิงที่ขิงโตแล้ว

#kasetgoฮีโร่กันยา ตอนนี้สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ได้อยู่ในปัจจุบันก็มีสาร ไกลโฟเซต กลูโฟซิเนต ฉีดฆ่าหญ้าไม่ได้กระทบต่อขิงเดียวขิงตายแต่ถ้าหญ้าใบแคบระยะหญ้ายังเล็กสามารถฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าใบแคบได้และขิงไม่เป็นอะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนที่รัฐบาลยังไม่แบนสาร พาราครอท สารตัวนี้ฉีดพ่นได้เพราะเป็นสารประเภทสัมผัสไม่ได้ดูดซึม

1 Like

วัชพืชในขิง
1.ก่อนปลูก5-7วัน หลังเตรียมดินพ่นด้วยสารไกลโฟเสตหรือกลูโฟซิเนต หรือ+ยาคุมเมล็ดหญ้า เช่น ออกซาไดอะซอน หรือออกซีฟลูออร์เฟน
2.หลังปลูกถ้าไม่ได้พ่นยาคุมตั้งแต่ตอนแรก ให้พ่นยาคุมทันทีหลังปลูก(ก่อนขิงงอก) เช่น ออกซาไดอะซอน ออกซีฟลูออร์เฟน เมทริบูซิน ไดยูรอน
3.หลังขิงงอกแล้ว พ่นได้เฉพาะยาฆ่าหญ้าใบแคบ เช่น ฟิโนซาฟอป ฟลูอะซิฟอป ฮาโลซิฟอป ควิซาโลฟอป คลีโทดิม โดยพ่นหลังปลูกขิง 15-20วัน หรือหญ้าเล็กมีใบจริง 3-5ใบ หญ้าโตกว่านี้ไม่ได้ผล

1 Like