ต้นโกโก้ ลงปลูกปลายเดือน ม.ค. 64 มีปัญหารากไม่เดิน และยังแคระแกรน เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ต้นโกโก้ ลงปลูกปลายเดือน ม.ค. 64 มีปัญหารากไม่เดิน และยังแคระแกรน เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ต้นโกโก้ ลงปลูกปลายเดือน ม.ค. 64 มีปัญหารากไม่เดิน และยังแคระแกรน เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ตอนนี้ดินแน่น รากไม่ค่อยเดิน ขาดอาหารหลักและรอง ควร
1.พรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากโกโก้สามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้โกโก้เจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ2.1และ2.2
2การใส่ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TE
3.ปลูกไม้พี่เลี้ยง กล้วยหอมทอง แคตอแหร
4.ทำตามนี้แล้วก็จะดีขึ้นเองครับ

1 Like

ขอบคุณครับ