ต้องการพันธุ์ต้นตะแบกอยู่ในจังหวัดเลยหาได้ที่ไหนคะ

ต้องการพันธุ์ต้นตะแบกอยู่ในจังหวัดเลยหาได้ที่ไหนคะ

ต้องการพันธุ์ต้นตะแบกอยู่ในจังหวัดเลยหาได้ที่ไหนคะ
ลองติดต่อศูนย์เพาะชำกกล้าไม้ กรมป่าไม้ ใกล้บ้านท่าน