ดินเปรี้ยวปลูกอะไรได้บ้างคับ

ดินเปรี้ยวปลูกอะไรได้บ้างคับ

1 Like

ปลูกได้ทุกชนิดครับ แต่ต้องปรับปรุงดินก่อน เก็บตัวอย่างดินส่งไปตรวจเพื่อจะได้รู้ว่าเปรี้ยวมากน้อยเท่าไหร่เพื่อจะใช้ปูนปรับสภาพดินได้ถูก แต่ถ้าไม่ปรับปรุงดินก็จะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลครับ ปุ๋ยที่ใส่ไปต้นพืชก็นำไปใช้ไม่ค่อยได้ ดินเปรี้ยวปรับปรุงได้ครับไม่จำเป็นต้องทนกับสภาพดินแบบนี้

1 Like

ดินเปรี้ยวปลูกอะไรได้บ้างคับ

1.เก็บตัวอย่างดินส่าวิเคราะห์ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดของท่านเพื่อขอคำปรึกษาการแก้ไข
2.ปรับปรุงดิน ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ +ปุ๋ยคอกเก่า
3.วางแผนปลูกพืชตามต้องการ