ขอถามครับ ต้นท่อมเมื่อเสียบยอดแล้วกีวันถืงจะเปิดถุงได้ครับ

ขอถามครับ ต้นท่อมเมื่อเสียบยอดแล้วกีวันถืงจะเปิดถุงได้ครับ

4 Likes

ขอตอบในมุมประสบการณ์เสียบยอดไม้ชนิดอื่นนะครับ ว่า ระยะเวลาที่จะเปิดถุงไม่แน่นอนเท่าไรนักขึ้นอยู่กับ ขนาดและอายุรวมถึงวิธีการจัดการระหว่างเสียบครับ ให้สังเกตจากยอดที่เสียบเอาว่า ยอดเริ่มมีการเติบโตขึ้นมั้ย และก็ดูที่รอยแผลว่าเริ่มสมานดีหรือยังครับ หากทั้ง 2 สิ่งที่สังเกตอยู่ในลักษณะยอดมีการเจริญเติบโตมีใบใหม่งอกและเริ่มโตขึ้นร่วมกับแผลเริ่มสมานดีก็เป็นอันว่าแกะถึงได้ครับ ปกติถ้าเสียบในที่แสงรำไร ไม่ร้อนมาก ประมาณ 15-20 ก็น่าจะติดดีแล้วครับ

2 Likes

ขอถามครับ ต้นท่อมเมื่อเสียบยอดแล้วกีวันถืงจะเปิดถุงได้ครับ

การติดกันช้าหรือเร็วนั้น
1.แล้วแต่ชนิดพืช เช่น ทุเรียน ขนุน มะม่วงอาจจะเร็ว 15-20วันก็ติดกันแล้ว แต่บางชนิดเช่นมังคุด และมะปราง 45-60หรือ90วัน ถึงจะติด
2.ความสมบูรณ์ของต้นตอและยอดต้องสมบูรณ์ก็จะติดดี
3.สังเกตุหลัง15-20 วันไปแล้วยอดยังเขียว และต่อมาก็แทงยอดใหม่แล้ว จะต้องเลี้ยงในถุงอย่างให้ใบใหม่แข็งแรงดีค่อยเอาออกได้ครับ
4.การเอาถุงคลุมออกก่อน อาจทำให้ยอดใหม่เหี่ยวเฉาตายได้

1 Like

ประมาณ2-3อาทิตย์ครับ

2 Likes

ผมอะใช้กิ่งแล้วฟรีมยืดพันแล้วทิ้งเลยมันจะแทงทะลุถุงออกมาเอง

2 Likes

ต้นขนาดนี้พี่กำลังต่อนั่นมันเล็กเกิน

2 Likes

ขอบคุณครับ