โรคราดำส้มใช้ยาตัวไหนครับ

โรคราดำส้มใช้ยาตัวไหนครับ

ราดำแบบไหน มีรูปหรือเปล่า ส่งรูปมาช่วยกันดู